INŽINIERSKA ČINNOSŤ

Pred začatím realizácie, prístavby, nadstavby či rekonštrukcie stavby je potrebná komunikácia s príslušnými úradmi. Inžinierska činnosť našej spoločnosti pozostáva zo zastupovania investora pred stavebným úradom a inštitúciami. V rámci inžinierskej činnosti vykonávanej vždy na základe splnomocnenia od investora zabezpečujeme pre našich klientov kompletnú dokladovú časť s povoleniami potrebnými pre začatie realizácie stavby.