Inžiniering vás zbaví starostí so stavebným povolením

23.10.2022

Stavba domu nezahŕňa len samotnú realizáciu projektu. Pred začiatkom prác na pozemku je potrebné získať stavebné povolenie. Tento proces je pre bežného človeka, ktorý nepozná požiadavky zákona, pomerne zložitý. Od všetkých starostí s jeho vybavovaním vás odbremení inžiniering. A inžiniering vám pomôže aj v ďalších oblastiach.

Čo je to inžiniering?

Inžiniering zahŕňa činnosti, vďaka ktorým sa nebudete musieť v prípravnej fáze stavby venovať administratívnym úkonom. Okrem samotnej návštevy stavebného úradu a iných inštitúcií ušetríte množstvo času, ktorý by ste inak museli venovať štúdiu prislúchajúcich zákonov a nariadení. Nebudete sa musieť obávať ani zbytočných prieťahov, ku ktorým často dochádza práve kvôli neznalosti všetkých predpisov. Spoločnosť, ktorá inžiniering ponúka, má dostatok skúseností, aby zabránila všetkým zdržaniam.

Čo všetko vám inžiniering prinesie?

Inžiniering sa postará o konanie so samosprávnymi, štátnymi a inými orgánmi či organizáciami. Nebudete musieť myslieť na zabezpečenie odborných posudkov a iných dokumentov potrebných na získanie stavebného povolenia.

Aké služby môžete v rámci inžinieringu využiť? Predovšetkým je to vybavenie stavebného povolenia, ktoré zahŕňa aj zabezpečenie vyjadrení dotknutých orgánov a podanie žiadosti o jeho vydanie. Spoľahnúť sa môžete tiež na získanie územno-plánovacích informácií na pozemok, ktoré by ste mali poznať ešte pred jeho kúpou. Medzi služby inžinieringu patrí tiež vybavenie územného rozhodnutia. Ak je to potrebné, inžiniering sa postará aj o zmenu typu pozemku na stavebný. Ponuka služieb môže obsahovať tiež uzatvorenie zmlúv a zakreslenie pripojenia na inžinierske siete.

Na spoločnosť, ktorá poskytuje inžiniering, sa môžete spoľahnúť aj pri dokončovaní stavby, kedy sa postará o bezproblémový priebeh kolaudácie. Skompletizuje všetky požadované dokumenty, projektovú dokumentáciu a revízne správy. Bude vás sprevádzať až po získanie kolaudačného rozhodnutia. Na vás bude len nasťahovať sa do vášho nového domu.