RENAULT D14 240 4x2

Hákový nosič kontajnerov s hydraulickou rukou.

Nosnosť : 6,2t

Výkon : 180kW

Príslušenstvo : Paletizačné vidly, Kontajner s objemom 5m³

Kontajer s objemom 7m³

Hydraulická ruka FASSI F85 :

Bočný dosah : 7,5m

Výškový dosah : 10,5m


  • Nákladná preprava kontajnerom
    • preprava materiálu na paletách
    • preprava sypkého materiálu
  • Prenájom kontajnerov
  • Odvoz a likvidácia sute
  • Práce hydraulickou rukou

Kontakt : 0918 731 083