RENAULT D14 240 4x2

Hákový nosič kontajnerov s hydraulickou rukou.

Nosnosť : 6,2t

Výkon : 180kW

Príslušenstvo : Paletizačné vidly, Kontajner s objemom 5m³

Kontajer s objemom 7m³

Hydraulická ruka FASSI F85 :

Bočný dosah : 7,5m

Výškový dosah : 10,5m