REALIZÁCIA STAVIEB

Spoločnosť JK projekt sa okrem projekčnej činnosti venuje tiež komplexnej realizácii rodinných domov (hrubá stavba, dokončovacie práce, rekonštrukcie, úpravy exteriérov a interiérov), výstavbe administratívnych a hospodárskych budov, bytových domov, čerpacích staníc pohonných hmôt, alebo realizácii jednoduchých stavieb ako napríklad garáží, altánkov, záhradných domčekok, bazénov, atď. Naša spoločnosť sa venuje taktiež realizácii vodovodných, kanalizačných, plynových, elektrických prípojok či výstavbe čističiek odpadových vôd.