JCB 3CX COMPACT

Vďaka svojej šírke len 2m sa dokáže dostať aj na úzke miesta, kde by sa väčší báger nedostal.

Hmotnosť : 6t

Objem prednej lyžice 6 v 1 : 0,7m³

Výkon : 55kW

Hĺbkový dosah : 4360 mm

Príslušenstvo : Paletizačné vidly

Lyžice : 400 mm, 600 mm, 1200 mm hydraulická svahovačka

 • Zemné a výkopové práce
  • Skrývka pozemkov
  • výkopy základov
  • prenášanie zeminy a štrkov
 • Čistenie a úprava hrádzí/potokov/jarkov
 • Kopanie bazénov
 • Výkopy pre kanalizáciu a žumpy a nádrže (ČOV)
 • Terénne úpravy
 • Vykladanie kamiónov

Kontakt : 0918 731 083