Tekovské Lužany- Prašná komora

Prašná komora na zachytávanie prachu z obilia je špeciálne navrhnutá komora alebo zariadenie, ktoré sa používa v obilných skladoch a spracovateľských závodoch. Hlavným účelom tejto komory je zachytiť a oddeliť prach, peľ a ďalšie drobné nečistoty z obilia, ktoré sa uvoľňujú pri manipulácii a spracovaní obilných zrn. 

Takáto prašná komora je nevyhnutnou súčasťou obilných závodov, aby sa zabezpečila kvalita obilných produktov a zdravie pracovníkov. Pomáha minimalizovať emisie prachu do ovzdušia, čím sa znižuje znečisťovanie a zároveň sa minimalizujú riziká spojené s inhaláciou prachových častíc.

Ako to vyzeralo počas výstavby : 


Prečítajte si aj naše články :