Kalná nad Hronom - Výstavba protihlukovej steny

Protihluková stena slúžiaca na zníženie celkového hluku v areáli a zároveň slúži aj ako oplotenie.

Základ tvorí štrkové lôžko s geotextíliou a železo-betón.


Prečítajte si aj naše články :