Dolná Seč - Prístavba k bytovke

Jedným z hlavných dôvodov pre prístavbu k bytovke je potreba zodpovedať rastúcemu dopytu po bytoch v atraktívnych lokalitách. Prístavba umožňuje vytvoriť nové byty bez potreby rozširovania budovy na pozemku.

Pri návrhu prístavby je dôležité zohľadniť urbanistické a architektonické aspekty, aby nová časť čo najlepšie zapadala do existujúcej štruktúry. Je nevyhnutné rešpektovať štýl a charakter pôvodnej bytovky, čím sa zachováva estetika a harmonický vzhľad celej stavby.

Ako to vyzeralo počas výstavby : 


Prečítajte si aj naše články :