VÝBER SPRÁVNEHO MATERIÁLU PRE VÁŠ RODINNÝ DOM

13.11.2020

Z ČOHO SI VYBRAŤ?

Patríte aj vy medzi tých ľudí, ktorí už majú jasnú predstavu o vlastnom dome snov? Máte pripravený projekt rodinného domu, zabezpečené financie a taktiež vybavené stavebné povolenie? Ostala iba túžbu začať stavať? Tak práve teraz je na rade správny výber stavebných materiálov.

Tí šikovnejší si materiál pre hrubú stavbu vybrali už pri projektovaní rodinného domu. Vyhnú sa tým nezrovnalostiam a nesúladom, ktoré môžu vzniknúť pri zámene stavebného materiálu oproti navrhovanému materiálu v projektovej dokumentácii. Ušetria si tým množstvo energie a nedorozumení so stavbyvedúcim.

Tak teda aké sú vhodné materiály pre rodinný dom? Z čoho si vybrať a na čo si dávať pozor aby sme sa netešili iba z nízkej ceny materiálu pri výstavbe, ale aby sme boli spokojní počas celého života v ňom?

Na trhu je niekoľko spoločností, ktoré ponúkajú stavebný materiál. Tie lepšie z nich ponúkajú kompletný sortiment výrobkov od muriva pre obvodové steny, nosného muriva, priečkového systému, prekladov, vencov, stropov, schodiskových dielcov a prípadne iných doplnkov a profesionálnych služieb.

Murivo, či už je to pálená tehla, pórobetónová tvárnica, tehla s tepelnou izoláciou, drevo, pur panel, prípadne iný druh staveného materiálu, pre ktorý sa rozhodneme pri stavbe domu, musí spĺňať rad vlastností, ktoré určujú spoľahlivosť výberu materiálu ako sú pevnosť v tlaku, odolnosť voči mrazu, únosnosť, teplo-technické vlastnosti, požiarna odolnosť a v neposlednom rade normové požiadavky.

Synonymum stavby v súčasnosti sa stala murovaná stavba, ktorá je rokmi overená a vybudovala si dôveru voči investorom aj staviteľom. No treba spomenúť, že veľkú konkurenciu má v dnešnej modernej dobe stavba z nových materiálov a systémom murovania. Aj samotné murované stavby využili technologický pokrok a používajú pri murovaní tenkovrstvú maltu, prípadne penu namiesto maltového lôžka. Zrýchľuje sa tým doba výstavby jej jednoduchosťou a efektne sa znižujú tepelné straty v obvodovom murive. Využitím pokroku sa dostali na trh nové murovacie materiály bez potreby dodatočného zatepľovania obvodových stien, čo ušetrí čas výstavby a samozrejme naše peniaze. Nie je však na škodu zahodiť predsudky a byť otvorený k novým materiálom a spôsobom výstavby. Minimálne vedomosti ohľadom nových stavebných výrobkov a materiálov alebo technologických postupov, z ktorých je možné si vyberať na trhu, nás môžu posunúť niekam ďalej. Možno sa práve nerozhodneme pre najnovší stavebný materiál, ale môže sa stať, že pri ďalšom projekte a výstavbe si iný typ materiálu ani nebudete vedieť predstaviť.

Keď hovoríme o novinkách na trhu, nemali by sme určite vynechať stavebné materiálu ako drevené sendvičové konštrukcie, slamu, hlinu, korok, či kombináciu granulovaného polystyrénu s cementom. Žiaden z týchto materiálov určite nie je pre nikoho absolútnou novinkou alebo objavom. Novinkami by sme ich mohli nazvať pre ich nový spôsob spracovania a pre ich finálnu podobu ako stavebného materiálu. Dôvody pre nové materiály sú veľmi jednoduché - znižovať pracnosť, množstvom mokrých procesov na stavbe, znížiť objemovú hmotnosť a vytvoriť tým kompletnú a kompaktnú funkčnú stavbu s citom k životnému prostrediu. Ďalším dôvodom pre využívanie nových materiálov je tendencia stavať nízkoenergetické a pasívne domy, využívať prírodné zdroje a ich obnoviteľnosť a dosiahnuť tým zdravšie životné prostredie pre náš všetkých.

Nech už Vás osloví ktorýkoľvek stavebný materiál, rozhodnite sa s citom a rozumom, no a hlavne nezabudnite, že hrubá stavba tvorí veľmi dôležitú časť stavby rodinného domu a keď nebudú dodržané a zabezpečené prvotné požiadavky pre efektívny a fungujúci rodinný dom, zlaté vodovodné kohútiky ani obrazy zvelebovaných maliarov nezachránia pocit tepla domova, ktorý si práve plánujete vybudovať.